Bemutatkozás

A Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága (MVÁÁT) 2004-ben alakult 22 állatorvos részvételével. Az Egyesület célja, hogy a vad-, állatkerti- és hobbi állatok, a hazai és külföldi különleges, védett és fokozottan védett állatfajok tartásával, tenyésztésével, gyógyításával, védelmével kapcsolatos igényeket képviselje, az ezekkel összefüggő tudományos, kutatási, oktatási, ismeretterjesztő, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi tevékenységek színvonalát, szakmai és társadalmi elismertségét emelje. Az MVÁÁT az Európai Állatkerti és Vadállatorvosok Szövetségének (EAZWV) magyarországi tagszervezete.

Az egyesület 2010 óta közhasznú szervezetként tevékenykedik, tagsága mára meghaladja a 30-at, tagjai a vad-, állatkerti- és egzotikus állat gyógyászat minden szegmensben megtalálhatóak. 2004 óta minden évben megszervezi  három napos szakmai konferenciáját, és 2008-tól kezdődően magas szintű, kiscsoportos gyakorlati képzéseket (ún. workshopok) is tart állatorvosok számára. 2006 óta húsznál több kerekasztal beszélgetést szervezett különböző témában .

Tevékenységünk:

  • képzések, továbbképzések, tapasztalatcserék, kiállítások, bemutatók szervezése
  • kiadványok megjelentetése, terjesztése, széles körű tájékoztatás folytatása
  • kutatások koordinálása, támogatása, eredményeik megismertetése
  • a kapcsolódó tudományágak, szakmák, foglalkozások eredményeinek, elismertségének növelése
  • adat- és információgyűjtés a kedvtelésből, a vadas- és állatkertekben, a természetvédelmi területeken tartott különleges, védett és fokozottan védett állatfajok hazai és külföldi előfordulásáról, tartási körülményeiről
  • az állatvédelemmel összefüggő jogok, kötelezettségek ismertetése, teljesítésük elősegítése, támogatása
  • az állattartás valamennyi formája tekintetében a környezetvédelem fejlesztésének segítése
  • együttműködés a hasonló célokat, feladatokat ellátó – hazai és külföldi, nemzetközi - állami és nem állami, szakmai, tudományos, kulturális, kutató, oktató, ismeretterjesztő, érdekvédelmi és egyéb szervezetekkel, illetve az érdekelt szakemberekkel
  • szolgáltatások nyújtása
  • feladataink ellátásához pénzügyi és egyéb adományok, támogatások gyűjtése