Álláshirdetés - Fiatal kutató (MTA-ÁTKI Halparazitológia)

A Magyar Tudományos Akadémia Állatorvos-tudományi Kutatóintézetének igazgatója pályázatot hirdet az Intézet fiatal kutatói
közalkalmazotti munkakörének betöltésére.


A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- közremőködés a következı kutatási témában: parazitás betegségre rezisztens pisztráng
törzsek genetikai szelektálása;
- a kutatócsoportban folyó kutatási feladatok, a rábízott kísérletes és elméleti feladatok
szakszerő végrehajtása.
Pályázati feltételek:
- biológus, állatorvos vagy agrármérnök diploma,
- 30 év alatti életkor,
- legalább középfokú angol nyelvtudás,
- elkötelezettség a kutatómunka iránt,
- jártasság az alapvetı molekuláris biológiai módszerekben elınyt jelent.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidıs munkakör
A munkavégzés helye:
1143 Budapest, Hungária krt. 21.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. A kinevezés 1 éves határozott idıre szól, 3
hónapos próbaidıvel. Hosszabbítás lehetséges. A munkakör az elbírálást követıen 2011.
április 1-tıl betölthetı.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes fényképes szakmai önéletrajzot,
- diploma másolatát,
- nyelvvizsga bizonyítvány másolatát.
A pályázatoknak egy példányban 2011. március 20-ig kell beérkezniük.
A pályázat benyújtásának módja:
Dr. Magyar Tibor igazgatónak címezett levélben.
Postacím: MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézete, 1581 Budapest, Pf. 18.
A szakmai önéletrajzot és a kísérılevelet elektronikusan is kérjük beküldeni Dr. Eszterbauer
Edit részére az eedit@vmri.hu e-mail címre.
A pályázat elbírálásának rendje:
A benyújtott dokumentumok és a személyes meghallgatás után az Intézet igazgatója dönt, és a
pályázókat döntésérıl tájékoztatja.
A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban felvilágosítást ad:
Dr. Eszterbauer Edit, tel.szám: 06-1-467-4060.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 25.
Budapest, 2011. február 16.
Dr. Magyar Tibor, igazgató