Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága

A Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága a vad- és állatkerti állatorvosok érdekképviseleti, szakmai–tudományos, koordinációs, információs szervezete, mely önkéntes tagság alapján, önkormányzati elven működő társadalmi szervezet.

Céljaink

  1. Az állatorvosláson belül a vad- és állatkerti állatorvoslás, mint önálló tudományág elismertetése, a hazai tudományos életben való gyakoribb megjelenés,
  2. továbbképzések, kongresszusok szervezése, a vad- és állatkerti állatorvoslás területén dolgozók rendszeres tapasztalatcseréjének biztosítása, a szakmai színvonal folyamatos emelése,
  3. széleskörű – az egzotikus állatok betegségeivel kapcsolatos – ismeretterjesztő-tájékoztató tevékenység folytatása mind az állatorvosok, mind a tenyésztők, mind pedig az állattartók körében,
  4. a tagság klinikai tevékenységén keresztül adat- és információgyűjtés a kedvtelésből tartott különleges állatfajok hazai elfordulásáról, tartási körülményeikről,
  5. természetvédelmi célú, non-profit szaktanácsadás, amelybe nem tartozik bele az olyan jellegű szaktanácsadás, amely engedélyköteles tevékenység,
  6. hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés, ezzel a hazai klinikum bekapcsolása a nemzetközi szakmai életbe, az esetleges közös kutatómunka koordinálása.

Levelezési cím
Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága
Budapest 1146 Állatkerti krt. 6-12.

Választmány
Elnök: dr. Sós Endre
Alelnök: dr. Molnár Viktor
Titkár: dr. Liptovszky Mátyás
Választmányi tagok: dr. Mezősi László és dr. Szőke István

Ellenőrző bizottság
Elnöke: dr. Beregi Attila
Tagjai: dr. Andréka György és dr. Szebeni Zsolt