Egzotikus állatok szakállatorvosa képzés indul a SZIE-ÁOTK-n

A képzés célja:
Az egzotikus állatgyógyász szakállatorvos képzés célja olyan, az egyre nagyobb számban kedvtelésből tartott állatokra vonatkozóan komplex és átfogó szakirányú képzettséggel és ismeretekkel rendelkező gyakorló szakemberek kiképzése, aki képes elméleti ismereteit a gyakorlatban hatásosan és hatékonyan alkalmazni, felkészült az új ismeretek befogadására és alkalmazására az újabb és újabb kihívások megválaszolása során, jártas az egzotikus állatok tartására, betegségeik megelőzésére, illetve betegségeik felismerésére és kezelésére vonatkozó modern módszerek és ismeretek alkalmazásában és interpretálásában, felkészült szakismeretekkel rendelkezik ezen állatok jóllétének, megfelelő tartásának, takarmányozásának, szállításának biztosítására, rendelkezik preventív állat-egészségügyi szemlélettel, megalapozott tudással az állomány-egészségügyi problémák megelőzésére, időbeni feltárására és ellátására, és ismeri a hatékony kommunikáció alapjait.

A képzés főbb tanulmányi területei

Alapismereti tantárgyak
1. Egzotikus állatok kezelésének gyógyszertan
2. Jogi és igazgatási ismeretek
19. Könyvtári informatika

Differenciált szakanyag
3. Ízeltlábúak tartása és egészségvédelme
4. Díszhalak tartása és egészségvédelme
17. Egzotikus kisemlősök betegségei

Szakmai törzsanyag
15. Hazai, az állatorvosi rendelőbe bekerülő emlősök biológiája és fontosabb betegségei
16. Egzotikus kisemlősök biológiája, tartása és gondozása
6. Kétéltűek és hüllők biológiája
11. Egzotikus és díszmadarak biológiája
5. Egzotikus állatok terápiás gyakorlata
7. Egzotikus kétéltűek és hüllők tartása, gondozása
8. Kétéltűek és hüllők megbetegedései
9. Egzotikus állatok terápiás gyakorlata
10. Nappali ragadozó madarak biológiája, tartása és megbetegedései
12. Egzotikus és díszmadarak tartása és gondozása
13. Egzotikus madarak megbetegedései
14. Egzotikus állatok terápiás gyakorlata
18. Egzotikus állatok terápiás gyakorlata

Felvételi követelmények:
• állatorvos-doktori diploma,
• megfelelő szakmai gyakorlat,
• rendszeres Internet kapcsolat megléte a képzés alatti kommunikációhoz,
• idegen nyelv ismerete a szakirodalomhoz szükséges szinten.

Képzési idő: 2 szemeszter.
Óraszám: 242 elmélet és 80 gyakorlat
I. szemeszter: 2007.11.19 – 11.30
II. szemeszter: 2008.02.25. - 03.07.

Szakdolgozat:
Saját praxisból választott témából diploma-dolgozatot / esetismertetést kell készíteni önállóan vagy az illetékes tanszék által biztosított témavezető irányítása mellett.

Szakmai vezető: Dr. Gál János PhD , SzIE ÁOTK
Képzési díj: 165 000 Ft. / szemeszter

A tanulmányok elismerése: „Egzotikus állatok szakállatorvosa” elnevezésű oklevél.

Jelentkezés és további információk a http://tkk.univet.hu oldalon
Jelentkezési határidő: 2007. szeptember 30.